Beheer en onderhoud: meerwaarde voor mens én gebouw

Dit mag u verwachten

VVVM ontzorgt, denkt mee en begeleidt het volledige beheer- en onderhoudsplan van A tot Z.

Als gebouweigenaar wilt u graag de waarde van uw pand op peil houden of verhogen. Als werkgever of ondernemer bent u verantwoordelijk voor veilige arbeidsomstandigheden. En vanzelfsprekend probeert u mogelijke gezondheidsrisico’s te voorkomen of tot een minimum te beperken. Daarom is de discipline onderhoud en beheer een belangrijke pijler onder mijn service en dienstverlening als vastgoedmanager.

Positief effect op beleving en bedrijfsvoering

Wanneer uw bedrijfspand in goede staat verkeert, stijgt de belevingswaarde. Medewerkers en bezoekers voelen zich op hun gemak en zijn veel arbeidsproductiever dan in een slecht onderhouden gebouw. Deskundig onderhoud beperkt ook het energieverbruik én verkleint de kans op storingen tijdens het productieproces.

Gecertificeerd inspecteur bestaand vastgoed

Als gecertificeerd inspecteur bestaand vastgoed (volgens NEN 2767) ben ik erin gespecialiseerd om de conditie van uw bedrijfspand te bepalen. Om de technische staat van uw gebouw of bouwonderdeel te beoordelen, maak ik gebruik van een objectieve opname- en registratiemethodiek.

De conditiescore geeft een goed beeld van de huidige staat van het gebouw of een onderdeel daarvan. Afhankelijk van de gewenste score kan ik bepalen binnen welke tijdsperiode en met welke kosten u de conditie op peil brengt.

De conditiemeting is daardoor een waardevol instrument bij het opstellen van een goed onderbouwde meerjarenonderhoudsplanning (MJOP).