Directievoerder: uw rechterhand op locatie

Dit mag u verwachten

VVVM ontzorgt, denkt mee en begeleidt het volledige bouwproces van A tot Z.

Als opdrachtgever heeft u ongetwijfeld een overvolle agenda. Het is onmogelijk om bij elk nieuwbouw-, verbouw- of renovatieproject continu aanwezig te zijn. U heeft dus behoefte aan een professional die namens u de honneurs waarneemt. Als u mij als directievoerder in de arm neemt, beschikt u op locatie over een verlengstuk bij uitstek. Als uw belangenbehartiger waak ik over de afgesproken kosten en de planning.

Aanspreekpunt voor uitvoerende partijen

Het succes van een bouwproject staat of valt met het vermogen om intensief samen te werken, helder te communiceren en snel in te spelen op aanpassingen en calamiteiten. Als directievoerder ben ik het eerste aanspreekpunt voor aannemers en installateurs. En geef ik op daadkrachtige wijze leiding aan de uitvoering van het bouwproces.

Taken als directievoerder

Als directievoerder ben ik verantwoordelijk voor een breed scala aan taken.

De belangrijkste taken zet ik hieronder op een rij:

  • Toezien op gebruik juiste werktekeningen en stukken
  • Leiden en verslaglegging bouwvergaderingen
  • Bewaken voortgang en kwaliteit bouwproces
  • Overleg met toezichthoudende instanties (o.a. gemeente en brandweer)
  • Toetsing van meer- en minderwerk
  • Budgetbewaking, factuurcontrole en voeren projectadministratie